DIRECTV

One Rockefeller Plaza
5th Fl
New York, NY 10020