China Factory Direct Co, Ltd.

3535 XiangHu Rd 17-3-1802
Kenyan Town, Xiaoshan Dist
Hangzhou, 311258, China